O meni

Sem študentka 4. letnika specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.

Sam predmet Večpredstavna učna gradiva sem izbrala zato, ker vidim široko uporabnost le-te tako v redni osnovni šoli, pri dodatni strokovni pomoči, kot tudi v programu z nižjim izobrazbenim standardom in v posebnem programu. Omogoča vključevanje čutil in celostno zaznavanje informacij.

Izbrala sem dva osrednja lika bloga – Benija in Lučko, učenca s posebnimi potrebami, ki vas bosta popeljala v blog…

 

Advertisements