Učitelji (in vsi ostali) preizkusite se!

Pozdravljen bralec,

Na tokratnih vajah sva se pa pošteno zabavala. Pogovarjali smo se o načinih preverjanja znanja. Omenili smo tudi kviz. Predvsem smo se osredotočili na Kahoot! Nato pa smo kviz morali ustvariti tudi sami. Najini sošolci so se v kvizu morali tudi preizkusiti. Preizkusi se tudi ti!

Malo sva razmišljala o sami izdelavi kviza in o reševanju le tega…

kahoot

Kje so bili izzivi?

Na samem začetku sva razmišljala o naslovu in vprašanjih. Izziv je bil že ta, katero temo spoh izbrati. Vseeno nisem želela nekaj zelo specifičnega, saj je v primeru, da o področju res ničesar ne veš, lahko sodelovanje dolgočasno. Zato sva se osredotočila na tiste posebne potrebe, s katerimi naj bi tudi učitelji imeli v razredu največ stikov.

Ali bodo vprašanja prezahtevna?

Kako oblikovati čim krajše odgovore?

Kako oblikovati možne odgovore, da ne bodo pretežka ali po drugi strani preveč enostavna?

Kako naj izbereva slikovno gradivo?  Tako, da jim bo na nek način že ponujalo odgovor ali malo bolj splošno?

Prav tako sva razmišljala, če naj v blog vključiva video gradivo, vendar sva imela občutek, da bi jih to samo dodatno zmedlo, saj bi morali pozornost usmeriti še v posnetek. Prav tako pa bi se dolžina kviza s tem zavlekla.

Ali bo 20 sekund zadosti časa?

Vseeno sva želela oblikovati neka zadosti splošna vprašanja, saj konec koncev je to tema, ki bi jo tudi dvopredmetni učitelji oz. vsi učitelji morali vsaj malo poznati (vsaj osnove). Pohvalno pa se nama je zdelo, da je bilo pri kvizu kljub sošolcem nevsakdanji temi, kar nekaj pravilnih odgovorov.

Kaj ocenjujeva kot dobro?

Ocenjujeva, da bi bil kviz dober za ozaveščanje o posebnih potrebah, prav tako pa bi ga mogoče lahko uporabili na kakšnem seminarju za učitelje.

Sama uporaba orodja je povsem enostavna in enoznačna. Kviz nima nešteto funkcij, ki bi bile skorajda nepotrebne, zato ga v parih minutah osvojiš.

Bodimo previdni…

Sva pa razmišljala, da moramo biti pri uporabi kviza previdni, da se ga pri pouku ne poslužujemo prevečkrat, saj bi posledično lahko izgubili na njegovi predvsem motivacijski vrednosti.

Prav tako moramo biti pozorni na učence, ki imajo težave s tekmovalnostjo in težko sprejmejo poraz. Zato se je o tem potrebno pogovarjati v razredu.

Zabavno!

Uporaba s sošolci na vajah se nama je zdela zabavna. Najbolj zabavno pri vsem se nama je zdelo, to, da ne prihajamo enakih področij in smo se pri kakšnih vprašanjih res nasmejali. Zato se nama je na vajah zdelo še toliko boljše, saj bi bilo v primeru, če bi bili vsi kvizi iz istega predmetnega področja, lahko bolj dolgočasno in suhoparno.

Vaša Beni in Lučka

Preizkusite se tukaj: Kviz – posebne potrebe

Advertisements

M-learning

Tema tokratnih predavanj in vaj je bilo mobilno učenje. Na predavanjih smo spoznavali nekatere temeljne značilnosti mobilnega učenja, pri vajah pa smo imeli nalogo, da v parih na iPadu poiščemo aplikacijo, ki je povezana z našim predmetnim področjem. Ker sem bila v paru s kolegico iz likovne pedagogike, sva se odločili, da poiščeva aplikacijo, ki je povezana s področjem specialne pedagogike.

Izbrali sva slovensko aplikacijo Moj komunikator. Morda aplikacija ni tipična za prikaz mobilnega učenja, je pa vsekakor aplikacija, ki učencem z motnjami govora in jezika (zaradi različnih vzrokov), pomaga pri vključenosti v aktivno učenje.

Naša druga naloga pa je bila individualna, in sicer izmisliti si svojo “sanjsko aplikacijo.”

Nastalo si lahko ogledate tukaj: vrednotenje_aplikacij1

Strip

Na tokratnih vajah smo se od zvoka in videa premaknili k stripu.Spoznali smo spletne strani, na katerih lahko oblikujemo svoje stripe

  • Toondo
  • Pixton
  • Strip Generator

Sama sem se odločila strip ustvariti v Prixton-u.

Odločila sem se za temo povezano s težavami na področju branja in pisanja. Uporabila bi ga lahko pri pouku, ko bi se učili črke b in d, pri tem, kako si lahko zapomnimo razliko, lahko pa pri samem ozaveščanju, da smo si različni in, da nam včasih kaj ne gre – pa kaj za to. To lahko nekako premostimo.

Strip si lahko ogledate tukaj. 

Zvok in video

Tokratna naloga je bila združiti video in zvok.

Obdelati smo morali vsaj dva zvočna posnetka, in sicer s programom Audacity. 

Na naslednji stopnji pa smo morali obdelan zvočni posnetek uporabiti v videoposnetku, ki smo ga izdelali v programu Windows Media Maker.

Sama sem v posnetku uporabila avtorske fotografije, ki so nastale na taboru z društvom Sožitje. Video posnetek prikazuje naslov mojega bloga – Možnosti za vse.

Zaradi avtorskih pravic oseb, ki so v posnetku, posnetka ne objavljam javno, temveč sem povabilo za ogled posnetka poslala samo udeležencem predmeta.